Frei.er als Kénd als ich klèen woar …(Lothar Bauer)

 Silwingen5

 

Frei.er als Kénd als ich klèen woar

von Lothar Bauer

moselfränkisch / Merzig-Silwingen

Frei.er als Kénd als ich klèen woar

dò woaren de Leit noch me.ih Dabaussen wé.i Dabennen.

Èt Lerven hott sich doch vihl me.i

Dabaussen op gespillt wei haut.

Opp dat wei besser woar oder ès, et es opp jeden Fall gesöhner.

Alles watt mier sou Dabaussen gemaht hunn
dat kennt doch haut fascht kánnen me.ih.

Met der Oma sènn mä en de Wald gang

Himbeeren on Brombeeren plecken.

Doraus hott se en godden Saft gemaht.
Äwer haut fènt mäh bei ós em Wald gohr känn Himbeeren me.i.

Onn em Goarten hott mä émmer Arwet gehott.
Awwer wehn hott haut noch en Goarten?
èn richtischen Goarten mähnen ich. Mött Gèmeijs oder sou.
Net nur Rasen.

Onn wenn mä dorsch èt Därf gäht dann sei.ht mä doch fascht kännen me.i Dabaussen.
Sé senn all schaffen oder hucken en de Heiser.
Awer fre.ier do hunn se noch viel vier ém Haus gésötzt.
Hunn eppes geschafft oder einfach nur dróf gewoart
bös ähnen vorbei gang es mött dem mähr mei.hjen konnt.

Äwer Haut:

Se wunnen em Därf onn woaren
noch net mohl uerwen opp em Bersch spazieren gang
oder mät dé Kénner öm Wald.
Se hucken zou fill Dabennen èen dér Bud
onn wössen gor né mei wéi èt Dabaussen aussei.ht.

Nöt nur Dabennen spillt de Mûsik …

 


 

Wenn Dir das Mitmach-Portal:   SAARLÄNDISCHE DORFZEITUNG  und Ihre Inhalte gefallen,  dann mach doch einfach mit.

Sende Deinen Beitrag oder Fotos an: e-mail@saarlaendische-dorfzeitung.de

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Dir die Dorfzeitung gefällt, teile diesen Beitrag